- 

    : , . . 34, . 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


                                                          
                                                                    
artschool-varna.com
      
     - 

    : , . . 34, . 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru   
-
V VIII
2016/2017


13-17 юни 2016 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 118
       ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ 
       В V и VIII КЛАС


22-24 юни 2016 г.
       ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА
       СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В V и VIII КЛАС
       (по допълнителен график)


28 юни 2016 г.
       ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ


29 юни – 5 юли 2016 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 118
       ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ


6 юли 2016 г.
       ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА
       НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА (II КЛАСИРАНЕ)


7-8 юли 2016 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 118
       ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА И ЗАПИСВАНЕ НА
       ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД II КЛАСИРАНЕ


Процедурите по Държавния план-прием се извършват само 
в сградата на Национално училище по изкуствата „Добри Христов":
гр. Варна на ул. „Стефан Караджа“ №34

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - ГРАФИК 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Специалности за прием в V и VIII клас

Приравнителни изпити-обявени свободни места

Учебно-изпитни програми за постъпване в V и VIII клас


За справки: 052 620719