НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


     НАГРАДИ            УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК         СТИПЕНДИИ           КОНТАКТИ         ПРОЕКТИ             ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                     ПРИЕМ                 ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
       НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru   
  Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” - Варна е държавно училище под управление на Министерство на културата на Република България.
   Училището разполага с 3 концертни зали /100, 80, 60 места/, 28 кабинета за индивидуална и специализирана подготовка, 12 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 3 кабинета за камерна музика и оркестри, богата библиотека, физкултурен салон и игрище, балетна зала.
  В дневна форма се обучават ученици от I до ХІІ клас. Изучават се 28 специалности в 4 професионални направления: музикално изкуство (всички класически и народни музикални инструменти, класическо, поп и джаз и народно пеене),  танцово изкуство (класически танц), изящни изкуства (живопис, графика и скулптура) и дизайн (рекламна графика).
   След завършване на XII клас и успешно полагане на Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити за професионална квалификация, учениците получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация - III степен.
Нова специалност!
Прием в специалност 
"Български танци" 
в V и VIII клас

Очаквайте скоро подробна 
информация за приема 
в V и VIII клас

Прием
в V и VІІІ клас
за 2016/2017 учебна година