НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


     НАГРАДИ                   УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                     КОНТАКТИ                     ПРОЕКТИ                     ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                      ПРИЕМ                  ГАЛЕРИЯ
2014 artschool-varna.com
ПРИЕМ 
2014/2015 
учебна година
Допълнителен прием за учебната 2014/2015 г.
в НУИ „Добри Христов“ – Варна


Учебници за 
2014/2015 
учебна година
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
за постъпване във II клас
1 място - кл. танц
за постъпване в III клас
1 място - музикално изкуство
за постъпване в IV клас
1 място - кл. танц или музикално изкуство
за постъпване в V клас
3 места - музикално изкуство и
2 места - кл. танц

за постъпване в VI клас
2 места - музикално изкуство
за постъпване в VII клас
1 място - музикално изкуство
1 място - кл. танц
1 място - изобразително изкуство

за постъпване в VIII клас
6 места - музикално изкуство
2 места - кл. танц

за постъпване в X клас        
1 място - кл. танц
Подаване на документи: 25-29 август 2014 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в училището
Провеждане на изпитите: 3 септември 2014 г. по допълнителен график
За информация: 052 620719

Необходими документи:
   1. Заявление за кандидатстване (осигурява се от училището).
   2. Документ, удостоверяващ завършен клас.
   3. Копие на Удостоверение за раждане.
   4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар на ученика.
   5. Копие на застрахователна полица „Злополука“ , която да включва деня на изпита – 3.09.2014 г. - само за ученици, които кандидатстват за специалност „Класически танц“.
   6. Документ за платена такса, заплатена в касата на училището (6 лв. на изпит).
   От заплащане на такси се освобождават:
     - Класирани ученици на 1, 2 или 3 място през 2014  година на национален или международен конкурс, състезание или олимпиада в областта на изкуствата. Родител попълва Искане за закрила на дете с изявени дарби и представя копие на диплом (грамота) за наградата.
     - Ученици без родител/и- представят се съответни документи за това.


Родителска среща 
за пленера 
на художниците - 
на 28.08.2014 г. от 18.00 ч.
Тръгване на 03.09.2014 г. 
Сборен пункт - в 8.30 часа 
на ЖП гара Варна.
_______________

Родителска среща 
първи клас
02.09.2014 г. 
(вторник) 18. 00 ч.
I а  клас - стая № 207
I б  клас - стая № 209
_________________

Педагогически съвет
01.09.2014 г. 
(понеделник)
11.00 ч.
Концертна зала