НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


     НАГРАДИ                   УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                     КОНТАКТИ                     ПРОЕКТИ                     ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                      ПРИЕМ                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
       НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru   
      
    НУИ ”Добри Христов” - Варна е държавно училище към Министерство на културата. Сградата на НУИ „Д. Христов” е паметник на културата, публична държавна собственост.
     Училището разполага с 3 концертни зали /100, 80, 60 места/, 28 кабинети за индивидуална и специализирана подготовка, 12 класни стаи, 2 компютърни кабинети, 3 кабинета за камерна музика и оркестри, богата библиотека, физкултурен салон и игрище, балетна зала.
     В дневна форма на обучение са ученици от I до ХІІ клас, в специализирана форма на обучение - предучилищен клас. Изучават се 26 специалности в 3 профила: музика /всички класически и народни инструменти, класическо, поп и джаз, народно пеене/,  танцово изкуство /балет/, изобразително изкуство - изящен профил.
Събития, посветени 
на 70 годишнината 
на училището:Изложба на учениците от специалности 
"Изящни изкуства" и 
"Рекламна графика" - 
до 5 януари 2015 г., 
ГХГ "Борис Георгиев" - Варна
________________


Изложба на учителите от специалности 
"Изящни изкуства" и 
"Рекламна графика" -  
до 5 януари 2015 г.
Арт салон на Радио Варна

________________

Тържествен концерт 
14 декември 2014 г., 18.00 ч. 
Фестивален и конгресен център - 
Зала 1
________________