НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


     НАГРАДИ            УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК         СТИПЕНДИИ           КОНТАКТИ         ПРОЕКТИ             ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                     ПРИЕМ                 ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
       НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru   
_____________________

3 септември, 18 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

за учениците от 
Първи клас

_____________________


Пленерът на художниците 
в гр. Варна 
започва на 02.09.2015 г. 
Сборен пункт - 8.30 ч. - 
пред училището. 

_____________________


Учебници за 
2015/2016 
учебна година


Учебници за VIII клас

Учебници за IX клас

Учебници за X клас

Учебници за XI клас

Учебници за XII клас


_____________________


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.


Национално училище по изкуствата "Добри Христов" организира допълнителен прием на ученици за постъпване в VIII клас за учебната 2015/2016 г. в следните направления и специалности:

Танцово изкуство: специалност Класически танц
Музикално изкуство: специалности Пиано, Цигулка, Виола, Виолончело, Контрабас, Флейта, Обой, Кларинет, Фагот, Тромпет, Валдхорна, Цугтромбон, Туба, Ударни инструменти, Класическа китара, Акордеон, Гайда, Гъдулка, Тамбура, Кавал, Народно пеене.24 август - 28 август 2015 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


3 септември 2015 г.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
за прием в VIII клас - да завършват VII клас в годината на кандидатстването;

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ:
1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности (осигурява се от училището);
2. Копие на акт за раждане;
3. Копие на удостоверение за завършен VII клас;
4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар на ученика;
5. Само за кандидати за специалност "Класически танц" - копие на застрахователна полица "Злополука", която да е валидна за деня на изпита - 3.09.2015 г.

=====================

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване техните оригинали.
При подаване на документите, в касата на училището се заплаща такса за приемните изпити, съобразно техния брой (по 6 лв. на изпит). От заплащане на такса се освобождават:
  • Кандидати с неизвестен родител и/или с починал родител/родители (представя се копие на документ за това обстоятелство).
  • Кандидати, класирани на 1, 2 или 3 място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството през 2015 г. (представя се копие на диплом, грамота и се попълва искане по образец) по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Подаването на документи за кандидатстване в Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна, заплащането на такси за полаганите изпити и провеждането на самите изпити се извършват в Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна на адрес:
гр. Варна, ул. "Стефан Караджа" № 34.
За справки: 052 620719

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ