- 

    : , . . 34, . 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


                                                          
                                                                    
artschool-varna.com
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В
І  КЛАС
ПО МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
ЗА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА


30 март – 7 април 2015 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 117
       ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В I КЛАС

„МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО“
16 април 2015 г., 10.00 ч., Концертна зала
       ПРОВЕРКА НА МУЗИКАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО СОЛФЕЖ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА I КЛАС 


„ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“
17 април 2015 г., 10.00 ч., Балетна зала
       ПРОВЕРКА НА ТАНЦОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
       КАНДИДАТИТЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ ЗА I КЛАС

20 април 2015 г., 14.00 ч.
       ОБЯВЯВAНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ


21-27 април 2015 г., от 12.30 ч. до 13.30 ч. на гише „Информация“ в училището
       ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ


От 1 до 5 юни 2015 г. записването на учениците се потвърждава с представянето на ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група.

Процедурите по Държавния план-прием се извършват само в сградата на Национално училище по изкуствата „Добри Христов" - Варна на ул. „Стефан Караджа“ №34.  

      
     - 

    : , . . 34, . 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru   
20 април - 5 май 2015 г. 
Изложба на учениците от ХІ и ХІІ клас от специалност "Изящни изкуства" 
Галерия "Тихото гнездо" в ДКИ Културен център "Двореца" - гр. Балчик. 
___________________