За постигнати  значими постижения в овладяването на научните знания и практики, показани на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2010 / 2011 г. , Ротари клуб "Варна - Евксиноград" присъди ежегодните награди "РОТАРИ  -  ЕВКСИНОГРАД". В категория  "Изкуство" бяха присъдени награди на :

Славина Иванова Калканджиева - 11 клас,  поп и джаз пеене, Национално училище по изкуствата " Добри Христов" - Варна

Елица Борисова Неделчева - 11 клас, народно пеене, Национално училище по изкуствата " Добри Христов"  - Варна