artschool-varna.com
ОБЩА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИ ОТ НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ”- ВАРНА

    На 14 май 2013 г. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” се откри Обща годишна изложба на класовете от специалности „Изящни изкуства” и „Рекламна графика”, в която със свои творби се представят и учениците от V клас, специалност „Изобразително изкуство”. Изложбата включва  живописни, графични, скулптурни, приложни творби и рисунки, които се отличават с разнообразие на техники и материали. На вниманието на публиката са представени  портрети, натюрморти, пейзажи, фигурални композиции – учебни и свободни работи, в които учениците демонстрират своите умения в използване на изразните средства на скулптурата, живописта и графиката, познания в областта на перспективата и човешката анатомия, своите опити да експериментират с формата, цвета, линията, обема и композицията.  Изложбата представя пътя на творческото израстване на младите художници. 
    Илюстрациите на Теодора Янева от VІІІ клас привличат вниманието със сложните си композиции и богатото въображение на авторката. Ренато Цачев от Х клас демонстрира своите умения в прецизната рисунка. Същата прецизност към формата откриваме в творбите на Александра Манастирска от ІХ клас. Васил Иванов от ХІ клас умело използва изразните възможности на живописната техника в своите пейзажи. Живописните творби на Петра Димитрова от Х клас внушават особено настроение чрез светлината и колорита. Милена Димитрова от ХІ клас е успяла да улови  състоянието на  персонажите в своите портрети, а Ана – Мария Димитрова от VІІІ клас дава сериозна заявка за себе си със своите акварели. 
    Изложбата ще продължи до 25 май 2013 г., след което абитуриентите от випуск 2013 ще подредят своите дипломни работи. На 26 май 2013 г.  ще се състои и тяхната дипломна защита.