НАГРАДИ                   УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                     КОНТАКТИ                     ПРОЕКТИ                     ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                      ПРИЕМ                  ГАЛЕРИЯ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
artschool-varna.com

       На ХІХ Национален детски конкурс "Диньо Маринов",който се проведе на 29,30,31 март 2013 г. във Варна,учениците от специалност "Фолклор" спечелиха 55 награди и 12 стипендии. На Цветомир Тотев от VІІ клас, с учител Димитър Георгиев, бе присъдена наградата "Диньо Маринов" за най - добър гайдар - ГАЙДА и Специална награда от семейството на Диньо Маринов – участие във фолклорното предаване „От българско, по-българско” по ТВ Скат. С две Специални награди бяха удостоени Камерната инструментална група - ІХ клас и Детския народен оркестър - V-VІІІ клас, с учител Симеон Симеонов.На Гайдарския оркестър, с учител Димо Железов бе присъдена Специална награда и Награда на кмета на Варна. На Народния хор,с диригент Йорданка Неделчева бе присъдена специална награда.Специалната награда на журито бе за Детския фолклорен ансамбъл "Елица" - І-VІІІ клас, с диригенти Женя Райчева и Симеон Симеонов.На нашите ученици бяха присъдени 11 специални награди, 10 първи награди,10 втори награди, 9 трети награди, 13 поощрителни награди.


НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА
ОТ
 XIX ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС 
„ДИНЬО МАРИНОВ” – ВАРНА, 2013г.


1.  Цветомир Антонов Тотев-VII кл. – преп. Димитър Георгиев – 
Награда „Диньо Маринов” за най-добър гайдар – ГАЙДА и Специална награда от семейството на Диньо Маринов – участие във фолклорното предаване „От българско, по-българско” по ТВ Скат
2.   Камерна инструментална група - IX кл. – преп.С. Симеонов – Специална награда
3.   Детски народен оркестър V – VIIIкл. – преп. С. Симеонов – Специална награда
4.   Гайдарски оркестър – преп. Д. Железов – Специална награда и 
Награда на кмета на Община Варна
5.   Народен хор – дир. Й. Неделчева – Специална награда
6.   Детски фолклорен ансамбъл „Елица” – I-VIIIкл. – Диригенти: Ж.Райчева и 
С. Симеонов – Специална награда на журито  Народно пеене:

1.Стефан Светлев Станчев – ШНП към УН при НУИ „Добри Христов”  - 
                           преп. Павлинка Тодорова - Поощрителна награда
2.  Мария Станиславова Иванова - ШНП към УН при НУИ „Добри Христов”  - 
                     преп. Павлинка Тодорова – Поощрителна награда
3. Петя Станиславова Панева - ШНП към УН при НУИ „Добри Христов”  - 
                                 преп. Павлинка Тодорова – Поощрителна награда
4.  Елисавета Галинова Ганчева – VI кл. – І награда, преп. П. Тодорова – 
                                                 
5.Ралица Костадинова – VII кл. –ІІ награда,  преп. Д. Дамянова –
6.Мирена Пламенова Атанасова – VII кл. – ІІІ награда,   преп. Ж. Райчева 
                                                     
7.Весела Иванова Атанасова – IX кл. – Поощрителна награда преп.П. Тодорова 
8.Даяна Калоянова Митева – X кл. – Поощрителна награда, преп.Д. Дамянова 
                                             
9.Дарина Николаева Йотова – VIII кл. –І награда и Стипендия, преп.П. Тодорова 
10.Тони Пламенова Тодорова – VIII кл. – ІІІ награда и Стипендия, преп.Д. Дамянова  
11.Нина Ненкова Василева – XI кл. – Поощрителна награда преп.Д. Дамянова –
                                            
12.Елица Борисова Неделчева – XII кл. –І награда, преп.Д. Дамянова – 
                                                     
13.Августина Люсиан Инджиян – XI кл. – ІІ награда,  преп.Д. Дамянова –
                                                      
14.Милена Светлева Стоянова – XI кл. – ІІІ награда,    преп.Ж. Райчева –
15.Миглена Калинова Димитрова – IX кл. – преп.Дафинка Дамянова – 
Награда на Радио Варна – запис

Кавал:

1.Алекс Александров Панайотов  -VII кл. –І награда,  преп. Димо Железов 
2.Ибрахим Салиев Ибрямов – Xкл. - Поощрителна награда, преп.Д.  Железов  
3.Теодор Цанков Докторов –  Xкл. Поощрителна награда, Д.  Железов  
4.Николай Дианов Недев –VIIIкл. - ІІІ награда и Стипендия,  преп. Д. Железов 
5.Данаил Огнянов Цветков –VIIIкл. - ІІ награда и Стипендия,  преп. Д. Железов  
6.Виктор Ангелов Георгиев –Xкл. -  І награда и Стипендия, преп. Д. Железов  
                                
7.Дамян Светлинов Йорданов –IXкл. – Специална награда, преп. Д. Железов   
8.Кристиян Валериев Владимиров – XIIкл.– ІІ награда, преп. Д. Железов   
9.Петър Здравков Иванов – XIкл.- І награда, преп. Д.  Железов 


Гайда:

1.Борис Димитров Колев -V кл.– ІІІ награда, преп.Д. Георгиев   
2.Димитър Димитров Царев -V кл.– ІІ награда, преп. Н. Царев  
3.Цветомир Антонов Тотев-VII кл.– І награда,  преп.Д. Георгиев   
4.Илия Илийчов Янакиев –IX кл. - преп.Д. Георгиев   – Поощрителна награда
5.Давид Огнянов Цветков –X кл.-  преп. Недко Царев - Поощрителна награда
6.Станислав Христов Недялков - IX кл.– ІІІ награда и Стипендия, преп. Н. Царев 
7.Никола Светланов Георгиев - IX кл.– ІІ награда и Стипендия,  преп. Н. Царев 
8.Радослав Цветанов Василев  - IX кл. – І награда и Стипендия,  преп. Д. Георгиев  
9.Николай Милков Динев –XI кл.- І награда,   преп. Д. Георгиев 
10.Мартин Тонев Маринов –XI кл.-преп. ІІ награда, Н. Царев 
11.Мартин Маринов Димитров -X кл.– Специална награда преп. Д. Георгиев 


Гъдулка:

1.Силвия Николаева Николова-VII кл. – Специална награда, преп. С. Симеонов  
                                      
2.Мая Милкова Динева – VIII кл.  - Поощрителна награда, преп. С. Симеонов 
                                    
3.Светлина Иванова Григорова –IX кл.  ІІІ награда и Стипендия,  преп. С. Симеонов 
                                 
4.Веселин Славчев Петков –IX кл.- ІІ награда и Стипендия,  преп. С. Симеонов 
                                 
5.Константин Николов Николов-XI кл. - Специална награда,  преп. С. Симеонов 
                                         
6.Десислава Тихомирова Тодорова-XI кл.- Специална награда,  преп. С. Симеонов 
                                           
 Тамбура:

1.Георги Димитров Димитров -VII кл. – Поощрителна награда преп. М. Милачков  
2.Данаил Живков Жеков-VII кл. - ІІІ награда, преп. М. Милачков 
3.Ивета Александрова Колева -VII кл.– ІІ награда, преп. М. Милачков 
4.Полина Георгиева Димова-VII кл. – ¬І награда, преп. М. Милачков 
5.Емануил Валериев Станков-IX кл.- Поощрителна награда, преп. М. Милачков 
6. Магдалена Светозарова Петкова-VIII кл.- ІІІ награда и Стипендия, преп. М. Милачков  
7.Даниела Валентинова Спасова -X кл.- ІІ награда и Стипендия,   преп. М. Милачков