НУИ "ДОБРИ ХРИСТОВ"
ВАРНА
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ              ИЗЯВИ               ПРИЕМ                 ГАЛЕРИЯ
     НАГРАДИ                      УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                      КОНТАКТИ                        ПРОЕКТИ                 ВРЪЗКИ

Проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”

Финансиран от Европейската Комисия чрез програма Обучение през целия живот – под-програма Коменски.

Номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius.
Портал на проекта:
http://michelangelo.pixel-online.org/
ПРОЕКТИ
Проект : СЕИ - сертификат за европейска идентичност на ученици
Финансиран от Европейската  комисия чрез програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски" - училищни партньорства.

Номер на проекта :LLP - 2009-COM-MP-084
Координатор: Пашка Чинкова
Партньори :
гр. Швандорф, Германия
гр. Каляри, Италия
гр. Самсун, Турция
гр. Палма, Балеарски острови, Испания
гр. Порто да Круз, Мадейра, Португалия
Времетраене : 01.08.2009 - 30.07.2011 г.Уеб сайт: http://comeniuscei.wordpress.com/


Project: CEI - Certificate of European Identity for Students
Financed by the European Commission, Lifelong Learning Programme, Comenius School partnerships

Number of project: LLP-2009-COM-MP-084
Coordinator: Pashka Chinkova
Partners:
Schwandorf, Germany
Cagliari, Italy
Samsun, Turkey
Palma, Balears, Spain
Porto Dа Cruz, Madeira, Portugal
Duration: 01.08.2009-30.07.2011


Web site: http://comeniusceien.wordpress.com/