artschool-varna.com
       На 26 май 2013 г. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" се състоя дипломната защита на випускниците от специалност "Изящни изкуства" и се откри изложба с дипломните творби. 

       Тази година завършват общо 25 възпитаници на НУИ "Д. Христов", в специалностите живопис, графика и скулптура. Всеки един от дипломантите представя себе си като автор със собствен стил и собствена философия за живота. Особено ярко се открояват с дълбочината на замисъла и оригиналните композиционни решения творбите на Жанина Маринова, Натали Иванова, Марина Хинева, Възкресен Георгиев, Гюнер Мазрек, Симеон Неделчев, Виктория Стоева, Симона Стоева, Иво Иванов, Ренета Павлова, Симона Хараланова, Йоанна Николова. Като цяло - една много силна като творчески постижения дипломна изложба.ФОТО ГАЛЕРИЯ