2013 artschool-varna.com
 
     - 
ОБЩА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИ ОТ НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ” ВАРНА

На 10 май 2012 г. в Градската художествена галерия „Б. Георгиев” се откри общата годишна изложба на класовете от специалност „Изящни изкуства” при НУИ „Д. Христов” – Варна. Изложбата включва  живописни, графични,  скулптурни творби, рисунки, компютърни графики, както и произведения на приложното изкуство – рисувана коприна, проекти за витражи, керамика. В изложбата участват ученици от VІІІ до ХІ класове. Една част от творбите са учебни работи, създадени в ателиетата на училището под вещото ръководство на Борислав Кузманов и Георги Кенаров – учители по графика, Красен Бербенков и Васил Пенчев – учители по живопис, Свилен Георгиев, Надежда Антова и Весел Танев –учители по скулптура, Емануела Цонева, Диян Димитров и Георги Кенаров – учители по рисуване. Друга част от творбите са свободни работи, често провокативни и смело заявяващи позицията на своите автори. И в графиката и в живописта, и в скулптурата има много силни постижения, което може само да ни радва. Искам да отбележа достойното и впечатляващо представяне в изложбата на специалност „Скулптура”. Учениците показват умело използване на изразните средства на скулптурата, експериментиране с различни материали, оригинални композиционни решения. Особено привличат вниманието скулптурните творби на Симеон Неделчев, Натали Йорданова, Цвета Арсова, Гюнер Мазрек от ХІ клас. Тазгодишната изложба се отличава с разнообразие на използваните техники и материали. В своите графични творби  Иван Георгиев, Жанина Маринова, Василена Ялъмова, Натали Йорданова, Симона Хараланова, Марина Хинева - ученици от ХІ клас,  демонстрират разчупено мислене, прецизна рисунка и умело използване на графичните техники. Живописните творби на Ренета Павлова от ХІ клас внушават особено настроение чрез светлината и колорита. Габриела Сименова от Х клас поднася на зрителите цялостна концепция за ретро епоха с помощта на колажа и живописта. Портретите на Радостин Янков от ХІ кл. привличат вниманието с колорита и състоянието на  персонажите. Венелина Ганева от IX клас дава сериозна заявка за себе си със своите натюрморти. Оригинална е идеята на Моника Янева, Виктория Попова и Полина Цонкова от Х кл. да се представят със съвместната творба „Лазарки” – рисувана коприна, която е един от основните акценти в изложбата.
Вече пета година неизменна част от нашите изложби са компютърните творби, създадени в часовете по компютърна графика, ръководени от Емануела Цонева и Радостина Иванова. С помощта на компютърните програми, учениците създават истински художествени творби, в които въображението и технологиите умело си сътрудничат. 
В изложбата са включени и част от творбите, създадени в рамките на проекта „Изразяване във форма”, по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”.       
Настоящата изложба ще продължи до 24 май 2012 г., след което в тези зали ще подредят своите дипломни работи абитуриентите от випуск 2012г. На 26 май 2012 г. тук ще се състои и тяхната дипломна защита. 
                                                                                         Йорданка Манева 
ФОТО ГАЛЕРИЯ