НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com

ПРИЕМ В НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“

ПРИЕМ В I КЛАС

за учебната 2018/2019 г.

Ръководството на НУИ „Добри Христов“ организира срещи с родители на бъдещи първокласници:

15 март 2018 от 18.00 ч.
в Концертна зала на училището

------------------------------------------------------

График
на дейностите по приемане на ученици в I клас в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ - Варна за учебната 2018-2019 г.

вид дейностсрок
1Подаване на документи за кандидатстване30 март-5 април 2018 г.
2Провеждане на изпити за проверка на способностите16 април 2018 г.– музикално изкуство
17 април 2018 г.– класически танц
3Обявяване на резултатите от изпититенепосредствено след приключване на работата на изпитната комисия
4Обявяване на списъците с приетите ученици20 април 2018 г.
5Записване на приетите ученици23-27 април 2018 г.
6Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места30 април 2018 г.
7Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици2-4 май 2018 г.

По допълнителен поименен график ще се проведат изпитите за проверка на способностите на кандидатите:

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО
16 април 2018 г., 09.00 ч., хорова зала
Проверка на музикалните способности на кандидатите за I клас по солфеж.

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
17 април 2018 г., 09.00 ч., балетна зала
Проверка на танцовите способности на кандидатите за I клас по класически танц.