НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: arts_varna@mail.ru


     
     НАГРАДИ                   УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                     КОНТАКТИ                     ПРОЕКТИ                     ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                                      ПРИЕМ                  ГАЛЕРИЯ
2011 artschool-varna.com
НУИ "Добри Христов" се представи с 10 участника
на среща по европрейската програма "Коменски"

   Състоя се поредната среща по европейска програма Коменски, в която НУИ "Добри Христов" - гр.Варна е партньор с 9 други училища от страни-членки на ЕС.
   Срещата на тема "Творческият процес и гражданство в ЕС" се проведе във Виена между 28.09 -02.10.2011 г. Участваха общо над 70 ученика и 30 преподаватели от 10-те партньорски училища. НУИ "Добри Христов" се представи с 10 участника - осем ученика и двама преподаватели. Всички участници бяха подготвили доклади и мултимедийни презентации по темата, и на срещите се водиха много дискусии.
   Освен теоретичните презентации, учениците от Варненското училище по изкуствата бяха подготвили песен, написана специално за проекта от осмокласничката Каролина Койнова. Всички ученици от партньорските училища ентусиазирано се включиха в разучаването на песента. На заключителната сесия на срещата се състоя концерт с участието на варненските деца - инструменталисти. В края на концерта на сцената излезе внушителен хор от над 60 участници, които ,заедно с варненските 8 инструменталисти, представиха новата песен пред Виенска публика.
   Според отзивите на партньорите, песента "НИЕ СМЕ ЕДНО" олицетворява и синтезира идеята на проекта повече от всички теоретични доклади, разработени досега. Освен че ще стане лице на проекта, песента ще бъде основа за видеоклип, който скоро ще се появи на уебстраницата на проекта.