НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: info@artschool-varna.com


     НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
Съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, учебните занятия в НУИ "Добри Христов" ще се осъществяват дистанционно

ВИЖ ПОВЕЧЕ -->

СЪОБЩЕНИЕ: Подаването на документите за първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се осъществи електронно. Цялото съобщение ->>
Изтегли бланка на "Заявление за прием"

Посочете с мишката "Изтегли.." и натиснете десния клавиш. Изберете "Запиши като..." за да съхраните файла на вашия компютър. След това го отворете и попълнете данните. Ако имате програма, която не ви позволява да попълвате бланката - разпечатайте я и попълнете на ръка. След това я сканирайте или снимайте, като ви молим да проверите, дали изображението е четливо. След попълването ни изпратете PDF-а или изображението на електронната поща.


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗПИТА ПО СОЛФЕЖ
 
ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗПИТА ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
 

Съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, учебните занятия в НУИ "Добри Христов" ще се осъществяват дистанционно, чрез онлайн платформите на Школо и други онлайн приложения, подходящи за различните предмети от специализираната професионална подготовка.

Ръководството на НУИ "Добри Христов" препоръчва семейството на всеки ученик да осигури подходяща стая и мобилно устройство с интернет връзка за осъществяване на дистанционен учебен процес в часовия диапазон на обичайните учебни занятия на ученика, в сила от понеделник, 16 март 2020.

Семействата, които не могат да осигурят гореспоменатите условия за дистанционен учебен процес, могат да се свържат по телефон с класния ръководител, за да получат инструкции за самоподготовка на ученика според учебния план.

Учители, ученици и родители ще бъдат своевременно информирани за спецификата и правилата на дистанционното обучение.


Заповед 1017 / 16.03.2020 г.
       Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” - Варна е държавно училище под управление на Министерство на културата на Република България.
       Училището разполага с 3 концертни зали /100, 80, 60 места/, 28 кабинета за индивидуална и специализирана подготовка, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинета, кабинети за специализирана професионална подготовка, богата библиотека, физкултурен салон и игрище, 2 балетни зали.
       В дневна форма се обучават ученици от I до ХІІ клас. В училището се предлага целодневно обучение за ученици от I до IV клас. Изучават се 29 специалности в 4 професионални направления: музикално изкуство (всички класически и народни музикални инструменти, класическо, поп и джаз и народно пеене), танцово изкуство (класически танц и български танци), изящни изкуства (живопис, графика и скулптура) и дизайн (рекламна графика).
       След завършване на XII клас и успешно полагане на Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити за професионална квалификация, учениците получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация - III степен.