НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
artschool-varna.com
Срока за подаване на документи е от 09.02.2022 г. до 18.02.2022 г. (13:00 часа).

Указания за отпускане на месечни стипендии на ученици
за втори срок на учебната 2021-2022 година.

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех)
 
Заявление-декларация - образец № 1 
 
2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и за предотвратяване на отпадането
 
Заявление-декларация - образец № 4
 
За деклариране желанието на ученика за избор на право за стипендия
 
Заявление-декларация - образец № 5
 
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
 
Заявление-декларация - образец № 3
 
4. Месечна стипендия за ученици без родители/само с един родител

Заявление-декларация - образец № 2
 
Декларация на основание член 10. Попълва се от членовете на семейството

Декларация на основание член 10